APLICACIONS DE CÀLCUL

Per a la realització dels projectes d'estructures comptem amb una completa gama d'aplicacions informàtiques de producció pròpia, que ens permeten predimensionar i dimensionar qualsevol element estructural, adequant-nos a les noves normatives amb la màxima rapidesa. Càlcul de seccions de formigó fusta i acer, càlcul de jàsseres posttensades i pretensades, murs de contenció, fonamentacions, pilons són algunes de les nostres millors aplicacions. L'obtenció d'esforços es realitza amb WinEva 7 i els amidaments amb TCQ 3.5.