CONTENCIÓ DE TERRES

Dissenyem i calculem tot tipus d'elements de contenció de terres, murs de formigó amb taló i puntera, només amb puntera o només amb taló, murs de rocalla, murs pantalla, mur de pilons i micropilons. Els coeficients de seguretat exigits per la normativa (DB-SE-C, 1,80 per accions desestabilitzadores a bolc i 0,90 per les estabilitzadores) sovint deixen en evidència el calculista a l'obra. Malgrat tot, són d'obligat compliment.
Algunes de les obres que hem calculat: