ELEMENTS POSTTENSATS

Sovint ens trobem amb necessitats (càrregues i llums) que invaliden les nostres propostes estructurals. Es descontrola la deformació i l'obertura de fissura supera fàcilment els màxims que per l'ambient serien desitjables. En aquest moment entra el formigó posttensat i prettensat. Mitjançant la introducció de forces de compressió, es controla la fissuració, reduïm la fletxa i facilitem l'armat d'elements que amb mètodes convencional exigirien una alta quantía d'acer corrugat.