ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Actualment infinitament utilitzades, les estructures de formigó permeten resoldre la majora de problemes i inquietuds estructurals dels nostres projectes, amb un material moldejable i amb bones prestacions al foc. Forjats unidireccionals de biguetes autoportants, semiresistents, forjats bidireccionals amb casetons, lloses massisses, lloses alleugerides, pilars, mènsules, bigues, fonaments...pràcticament tot és possible.
Algunes de les obres que hem calculat: