ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

La rapidesa d'execucció i lleugeresa de les estructures metàl.liques les fa molt adequades quan tenim llums considerables i càrregues baixes, el que tradicionalment era el món de les encavallades metàl.liques. Però els avantatges van més enllà d'aquestes tipologies i actualment en rehabilitació és també una bona opció, donats els condicionants d'aquestes obres, sovint en casc antic (carrer estret, dificultat per traslladar material, rapidesa d'exeucció per no entorpir l'activitat comercial). Algunes de les obres que hem calculat: