FONAMENTACIONS PROFUNDES

Quan la capacitat protant del terreny no ens permet l'execucció d'una fonamentació superficial, recorrem a les fonamentacion profundes, que malgrat el seu inicial major cost, limiten els possibles assentaments sempre incerts de l'edificació, mitjançant control de la integritat del piló amb raigs X. També utilitzades quan existeix la possibilitat de sotscavació del terreny, ja sigui per proximitat amb rieres o pels propis estats.
Algunes de les obres que hem calculat: