FONAMENTACIONS SUPERFICIALS

El sistema utilitzat més comú per a la fonamentació d'un edifici, no per això el menys complex. Excentricitats i assentaments, junt amb els possibles requeriments sísmics, fan que la presència de riostres no sigui casual. Siguin sabates rígides o flexibles, la quantía d'armat deurà respectar la mínima de normativa, malgrat en petits edificis, sigui major a la de càlcul. Igual que el replanteig inicial a l'obra de la fonamentació marca el devenir de l'obra, també ho marca en el projecte d'estructures.
Algunes de les obres que hem calculat: