INDUSTRIALITZATS

Un pas més enllà del simple prefabricat hi ha l'estudi de models completament industrialitzats, com els mòduls Compact-Habit (www.compacthabit.com) concebuts mitjançant una caixa estructural de formigó armat, amb la incorporació de tots els elements constructius restants, des de les façanes a l'equipament interior, llestos per ser transportats a obra totalment finalitzats. Algunes de les obres que hem calculat: