PREFABRICATS

La indústria d'elements prefabricats de formigó requereix d'elements optimitzats, on l'acer i el formigó desenvolupin en la justa mesura el seu paper. Sovint apareixen els cordons posttensats i pretesats per tal de controlar la deformació i fissuració en aquests elements. Des del nostre despatx desenvolupem fitxes d'ús per a qualsevol tipus de prefabricat, des de jàsseres, grades i pilars a nínxols prefabricats.