ESTRUCTURES DE FUSTA

Ecològicament més sostenible que el formigó i l'acer (malgrat els moderns forns de ciment de baix consum i la recuperació d'acer laminat), les estructures de fusta tornen a obrir-se camí després d'un llarg oblid. Des de seccions serrades massisses i laminades als panells contralaminats existeix un món de possibilitats, cosa que permet resoldre des de les biguetes d'un petit forjat entre mitgeres a una escola sencera, tot a un cost contingut i amb una grans sensibilitat material.
Algunes de les obres que hem calculat: